Advocaten

Mr. D. (Kiyan) Rezaie

Kiyan Rezaie is sinds augustus 2017 advocaat en heeft in oktober 2019 zijn eigen advocatenpraktijk onder de naam “Rezaie Advocatuur” opgericht, die vanaf september 2020 onder de naam “Rezaie & Mahboub Advocaten” verder is gegaan.

Mr. Rezaie is in 2011 afgestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam waar hij twee masters heeft behaald. Vervolgens is hij in 2013 een aantal maanden als jurist uitgezonden naar Afghanistan waar hij in het kader van de Nederlandse Politietraningsmissie werkzaamheden heeft verricht. Daarna heeft hij vanaf 2014 tot 2017 als hoor- en beslismedewerker bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) te Schiphol gewerkt. Door zijn gevoel voor taal heeft mr. Rezaie zich in 2017 en 2018 verder in het Bureau Wbtv laten registreren als registertolk en -vertaler in Dari en Farsi.

Door zijn studieachtergrond, werk- en buitenlandervaring, en ruime landen- en talenkennis is mr. Rezaie daarom in staat om cliënten (met een taalbarrière) in uiteenlopende zaken gedegen te adviseren en in gerechtelijke procedures bij te staan. Zijn werkwijze kenmerkt zich door betrokkenheid, oplossingsgerichtheid en vastberadenheid. Hij vindt het belangrijk om in ruggespraak met zijn cliënt de juiste processtrategie te bepalen en vervolgens tot actie over te gaan.

Mr. Rezaie staat voor een aantal van onderstaande rechtsgebieden geregistreerd in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten. Deze registratie verplicht iedere advocaat elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse Orde van Advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd rechtsgebied.

Expertise

  • Personen- en familierecht, specialisatie internationale echtscheidingen
  • Verbintenissenrecht, specialisatie contractenrecht
  • Immigratierecht, specialisatie regulier vreemdelingenrecht
  • Strafrecht

Opleiding

  • Specialisatieopleiding Algemeen Bestuursrecht aan de Grotius Academie
  • Master Privaatrecht aan de Universiteit van Amsterdam
  • Master Public International Law aan de Universiteit van Amsterdam

Als advocaat treedt mr. Rezaie naar buiten op onder de naam Rezaie & Mahboub Advocaten. Hij maakt onderdeel uit van het samenwerkingsverband ‘Rezaie & Mahboub Advocaten’. Mr. Rezaie werkt voor eigen rekening en risico als een eenmanszaak onder de naam “Rezaie Advocatuur”. Hij sluit zelfstandig de overeenkomst met de cliënt en behandelt zelfstandig de zaken. De aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag waarvoor mr. Rezaie bij zijn beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar is verzekerd.