Vreemdelingenrecht

Het vreemdelingenrecht maakt tevens deel uit van het bestuursrecht en bestaat hoofdzakelijk uit:

  1. Regulier vreemdelingenrecht waar toelating en verblijf van vreemdelingen op grond van familie, werk of studie wordt geregeld.
  2. Asielrecht dat toelating, verblijf en uitzetting van asielzoekers die in hun land van herkomst gevaar lopen, regelt.

Ons kantoor kan u dus in de volgende situaties bijstaan:

  • asiel
  • nareis
  • gezinshereniging
  • zelfstandige ondernemer
  • buitenlandse werknemer
  • buitenlandse investeerder