Personen- en familierecht

In het personen- en familierecht worden de rechten en plichten die voortvloeien uit onder andere het huwelijk en geregistreerd partnerschap geregeld. Het is een breed, maar vooral een gevoelig rechtsgebied waar u als familie en/of gezin mee te maken kunt krijgen. Ons kantoor kan u onder andere bijstaan omtrent uw:

  • Echtscheiding
  • Bruidsgave (Mehriye, Mahr)
  • Kinder- en partneralimentatie
  • Gezag 
  • Omgangs- en zorgregeling
  • Naamswijziging