Strafrecht

Volgens het strafrecht kan een verdachte alleen veroordeeld worden voor een feit dat volgens de wet strafbaar is. In het Wetboek van Strafrecht zijn daarom vele bepalingen opgenomen over wat volgens de wet een overtreding of misdrijf is en daarom een straf verdient.

In het strafrecht beoordeelt de strafrechter of iemand een strafbaar feit heeft gepleegd en daarvoor gestraft moet worden. Hierbij geldt dat de verdachte onschuldig is totdat het tegendeel bewezen is.

De strafbare feiten bestaan uit twee categorieën: overtredingen en misdrijven. Een overtreding is meestal een licht strafbaar feit dat door de kantonrechter wordt behandeld; bijvoorbeeld door rood rijden, op verboden terrein lopen of wildplassen. Misdrijven zijn over het algemeen ernstiger dan overtredingen; bijvoorbeeld diefstal, belediging, mishandeling, wapenbezit en seksueel misbruik.

Wanneer u als verdachte in een strafzaak wordt aangemerkt en daarvoor wordt aangehouden of opgeroepen voor verhoor, is het van groot belang dat u zo snel mogelijk een strafrechtadvocaat spreekt zodat u van uw rechten op de hoogte raakt. U kunt ons kantoor in dringende gevallen (wanneer u aangehouden wordt) op elk tijdstip van de dag benaderen.