Rechtsgebieden

Personen- en familierecht

De rechten en plichten die voortvloeien uit onder andere het huwelijk en geregistreerd partnerschap, zoals o.a. gezag en alimentatie.

LEES VERDER

Bestuursrecht

Indien de overheid als bestuursorgaan een besluit neemt, kan dat ingrijpende gevolgen hebben voor de burgers en/of ondernemers.

LEES VERDER

Vreemdelingenrecht

Bestaat hoofdzakelijk uit regulier vreemdelingenrecht en asielrecht. Het vreemdelingenrecht regelt o.a. het recht op toegang tot en verblijf in Nederland.

LEES VERDER

Verbintenissenrecht

Juridisch hulp en advies over uw positie als het gaat om contracten, aankopen en andere overeenkomsten.

LEES VERDER

Strafrecht

Een verdachte kan alleen veroordeeld worden voor een feit dat volgens de wet strafbaar is. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen overtreding en misdrijven.

LEES VERDER