Verbintenissenrecht

In het dagelijks leven worden er allerlei contracten gesloten, maar de praktijk leert dat de vele contracten die gesloten worden ook onderwerp van geschil kunnen zijn tussen de contractanten. Bijvoorbeeld een van de partijen komt de afspraken niet na, er wordt niet betaald, er wordt niet geleverd wat er was afgesproken of er mankeert iets aan het geleverde artikel. Het kan bijvoorbeeld gaan om de aankoop van een auto via Marktplaats, die allerlei gebreken blijkt te hebben, ondanks de toezegging van de verkoper dat de auto in zeer goede staat verkeert. Of u bestelt via internet een telefoon, maar krijgt een verkeerd merk of u ontvangt helemaal niets.

Daarnaast komt het regelmatig voor dat tussen twee partijen geen overeenkomst bestaat, maar dat de ene partij tegenover de andere partij iets doet of nalaat waardoor de andere partij schade lijdt. Daarbij kan gedacht worden aan de schade die tijdens een verkeersongeval ontstaat of de schade die door kinderen/dieren wordt veroorzaakt. Dit wordt ook wel de onrechtmatige daad genoemd. Deze schade moet in beginsel vergoed worden.

In al deze gevallen is het verstandig juridisch advies over uw positie in te winnen. Een advocaat kan u namelijk aangeven wat uw kansen zijn en hij kan namens u ook onderhandelen over een minnelijke oplossing zonder dat de tussenkomst van de rechter noodzakelijk is.