Verbintenissenrecht

قانون تعهدات

افراد در زندگی روزمره شان قراردادهای متنوعی منعقد می کنند ولی تجربه نشان داده که طرفین قرارداد به سرعت در مورد محتوا و یا نحوه اجرای آن با هم اختلاف نظر پیدا می کنند، به عنوان نمونه هنگامی که یکی از طرفین به مفاد قرارداد عمل نمی کند: محصولات یا خدمات خریداری شده تحویل داده نمی شوند، هزینه محصولات یا خدمات پرداخت نمی شود، یا محصولات و خدمات خریداری شده دچار نقص هستند.

به عنوان مثال خریدار از طریق یک وبسایت محصولات استفاده شده یک خودروی دسته دوم می خرد که علیرغم وعده های فروشنده در مورد وضعیت خودرو نواقص متعدد دارد. یا خریدار از طریق اینترنت تلفن مشخصی را خریداری می کند ولی یک تلفن از برند دیگری را دریافت می کند یا اصلاً چیزی دریافت نمی کند.

علاوه بر آن اغلب اتفاق می افتد که طرفین قراردادی با هم منعقد نکرده اند ولی یکی از طرفین اقدامی انجام می دهد یا چیزی را فروگذار می کند که در نتیجه آن طرف دیگر دچار خسران می شود. به عنوان نمونه خسارتی که در نتیجه یک تصادف رانندگی به یکی از طرفین وارد می شود یا خسارتی که کودکان به اموال دیگری وارد می کنند. در قانون از این اعمال به عنوان اعمال غیر قانونی یاد می شود که در اصل منتج به جبران خسارت وارده می شود.

در تمامی این موارد عاقلانه است که افراد توصیه های حقوقی در مورد وضعیت حقوقی شان به دست آورند. یک وکیل می تواند شما را در مورد فرصت ها و امکانات قانونی و قضایی تان راهنمایی کند یا از جانب شما با طرف مقابل در مورد اختلاف به وجود آمده مذاکره کند تا از ورود قاضی به اختلاف به وجود آمده جلوگیری شود.