Vreemdelingenrecht

قانون بیگانگان / مهاجرت

 

قانون بیگانگان / مهاجرت هم یکی از زیر مجموعه های قانون اداری ست و از دو حوزه قانون تشکیل شده است:

۱. قانون مهاجرت عادی که شامل قوانین مربوط به مهاجرت مالی، سرمایه گذاری، فامیلی و تحصیلی می باشد

۲. قانون پناهندگی که در آن به حقوق و وظایف پناهندگان کنوانسیون پرداخته می شود

 

دفترمان می تواند شما را از جمله در زمینه های زیر یاری رساند:

– پناهندگی

– پیوند به خانواده (از طریق پناهندگی)

– پیوند به خانواده (از طریق ازدواج)

– اقامت برای کارآفرینان

– اقامت برای سرمایه گذاران خارجی

– اقامت برای کارگران خارجی